Máy đóng mở 30VĐ/Door-lifting machine VD30

– Kiểu truyền động: quay tay; chạy điện (đồng trục)

– Sức nâng: 30 tấn

– Tâm lỗ bulông neo:

– Visme: T85x16

– Động cơ điện 5,5 380V;

Danh mục: